2019-09-12

Grönare byggnader med KL-trä

Ett nytt, stort projekt vid Linnéuniversitetet, i samarbete med 15 företag i trä- och byggbranschen, ska öka konkurrenskraften för korslimmat trä som ett av framtidens konstruktionsmaterial.

– Att ersätta icke förnybara byggmaterial som betong, stål och tegel med träbaserade material har stor potential. Det kan hjälpa oss att på ett kostnadseffektivt sätt minska kolavtrycket och utnyttja våra naturtillgångar mer effektivt.

Det säger Thomas Bader, professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet och ledare för ett nytt, stort projekt som har som mål att öka användandet av korslimmat trä (KL-trä) i flervåningsbyggnader.

I projektet ska forskare vid Linnéuniversitetet, tillsammans med trä- och byggbranschen, undersöka hur korslimmat trä kan tillverkas för att få optimala egenskaper och hur förband bäst kan konstrueras för att enkelt kunna monteras och demonteras. Man kommer även att skapa mätmetoder och modeller för att kunna utvärdera byggnader av KL-trä på lång sikt och göra livscykelanalyser på såväl enskilda komponenter som färdiga byggnader.

– Det handlar om att öka konkurrenskraften för korslimmade träprodukter och därmed bidra till en grön omvandling av byggbranschen. Vi vill både vetenskapligt och praktiskt kunna visa på möjligheter, styrkor och fördelar med KL-trä. Inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt och konstruktionsmässigt, säger Thomas Bader.

Projektet finansieras av KK-stiftelsen med 11,5 miljoner kronor, startar i oktober och ska pågå i fyra år. Det har stor förankring inom trä- och byggbranschen. De 15 deltagande företagen bidrar med insatser motsvarande 14,2 miljoner kr.

– KL-trä har mycket stor utvecklingspotential, dels hur man använder det i byggnadskonstruktioner, dels hur man tillverkar skivorna med bästa utbyte av råvaran. Resultaten i projektet kommer oss tillgodo, men viktigare är att hela branschen får tillgång till dem, till exempel i form av standarder. Gemensamma standarder gynnar användandet av KL-trä och det är också huvudmotivet till Södra Woods satsning, säger Tomas Bengtsson, produktionsteknisk chef på Södra Wood.

Mer om projektet
Läs mer om projektet på webbsidan för projektet Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck.

Projektansökan har såddfinansierats av Smart Housing Småland.

Intresserad av KL-trä?
Thomas Bader leder också Smart Housing Smålands temagrupp om KL-trä. Om du är intresserad av att veta mer så kontakta honom på thomas.bader@lnu.se