2019-03-22

Grönt ljus för civilingenjörer vid Linnéuniversitetet

Det beslut som har tagits av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, innebär att Linnéuniversitetet ges rättighet att starta civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik. Rättigheten är allmängiltig, vilket innebär att universitetet har möjlighet att i framtiden starta civilingenjörsutbildningar även i andra ämnen.

–Vi har under flera år arbetat målmedvetet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en civilingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet. Därför är det oerhört glädjande att få detta positiva besked från Universitetskanslersämbetet, säger Staffan Carius, dekan vid fakulteten för teknik.

Planeringen av civilingenjörsutbildningen i mjukvaruteknik är långt framskriden och utbildningen kommer att starta redan höstterminen 2020 i Växjö.

–Kompetensutveckling är en viktig del för näringslivet och hela samhället. Intressanta arbetsplatser lockar kompetens och kunskap och möjliggör utvecklandet av attraktiva regioner. En, två och så småningom flera civilingenjörsutbildningar kommer att stimulera Smålands byggande som Sveriges mest lockande plats att arbeta och bo i. Smart Housing Småland har därför varit med och stöttat arbetet med att få fram civilingenjörsutbildningar vid Linnéuniversitetet, säger Mikael Ludvigsson, processledare Smart Housing Småland.

 

Foto: Johannes Rydström, Linnéuniversitetet