2018-04-26

Gunnar Bolmsjö Linnéuniversitetet, ny i SHS referensgrupp

Gunnar Bolmsjö, du är ny medlem i Smart Housing Smålands referensgrupp. Vem är Gunnar Bolmsjö?
– Jag är professor i industriella produktionssystem på Linnéuniversitetet. Mitt huvudintresse är industrirobotik och smart automatisering i industrin. Jag kommer närmaste från Högskolan Väst i Trollhättan och före det från Lunds Universitet. Jag ser stora möjligheter med samarbete med industrin. Skapa plattformar för gemensamma projekt som kan vara ”hands-on” med experiment och demonstratorer.

Vad gör du på Linnéuniversitetet?
– För närvarande håller jag en kurs i produktionssystem för industriella ekonomstudenter. Produktionssystem är ett område som ingår i institutionen för maskinteknik och jag ser en potential i att bygga upp det både vad gäller forskning och utbildning. Området är ju också hett eftersom det finns många tillverkande företag i regionen som jag gärna söker samarbete med i olika former.

Vad är din uppgift i referensgruppen?
– Att vara en representant från Linnéuniversitetet som ser till vilka möjligheter som universitet på olika sätt kan medverka till Smart Housing, samt akademien i sin helhet.

Vad hoppas du uppnå i samarbetet med Smart Housing Småland?
– Jag ser gärna att det kommer fram samverkansmöjligheter som kan leda till konkreta projektidéer framöver. Kan jag medverka till att initiera och driva dessa som kan leda till ökad produktivitet och konkurrenskraft är det bra för Smart Housing och för medverkande företag.