2017-08-15

Stora trähus i Halland stöttas i utvecklingen

Smart Housing stödjer framväxten av en miljö kring stora trähus i Halland. Vi ställde lite frågor till Magnus Falk på EMC Sverige som är projektledare för satsningen.

Vad är din roll i förhållande till träbyggande i Halland?
– Som delprojektledare inom regionalfondsprojektet ”Arena Grön Tillväxt” bland annat har trä som ett av tre utvecklingsområden. Med min bakgrund som tidigare Växjöbo och med medlemmar i vårt företagsnätverk som Derome, Södra och många fastighetsbolag och byggare var det naturligt att i ett län som inte byggt stort i trä tidigare sprida denna möjlighet inom näringslivet. Det har vi gjort genom studieresor till Göteborg, Växjö och Trondheim/Åre men även genom kunskapsdagar och workshops. Det fortsätter under hösten 2017.

Hur kom ni i kontakt med Smart Housing?
Inför vår satsning deltog jag på en konferens i Växjö och mötte där Linnéuniversitetet, Smart Housing och kommunen som har stöttat oss nybörjare.

På vilket sätt drar ni nytta av Smart Housing?
– Vi har fått stöd vid nätverksträffar i Halland, guide vid studiebesök och i erfarenhetsutbyte som processledare där vi är på ruta 1 och Smart Housing några steg före.

Vad gör ni framöver?
– Vi har fyra träffar planerade för hösten (ladda hem inbjudan här). Den första är inspirerad av dialogen med Smart Housing om att testa och visa upp goda lösningar ”Testmiljö träfasad” den 24e augusti. Sedan har vi två case som vi ska hjälpa företag i sin konceptutveckling av stora hus i trä i Halland. Till sist avslutar vi med att repetera förra årets succé med en kunskapsdag med experter inom fukt, brand, akustik som ger korta föreläsningar om trä som huvudmaterial i stora hus. Den var mycket uppskattad förra året och behovet visade sig vara stort av denna introduktionskurs på en dag med mycket dialog med deltagarna.

Kontaktperson
Magnus Falk, EMC Sverige, magnus.falk@emcsverige.se