2017-03-22

Hållbar utveckling på många sätt

Den 22 mars bjöd PwC, Länsförsäkring Kronoberg, Växjö Kommun och Sustainable Småland in till den gemensamma ”Framtidsdagen – Hållbara trender” på Växjö konserthus. Programmet lockade ca 250 personer. Här ett axplock från dagen.

En billig och effektiv energilagring ger ett hållbart samhälle
Peter Carlsson, entreprenör, rådgivare och affärsängel som tidigare jobbat på Tesla för att bygga upp en logistik i världsklass för eldrivna fordon berättade om framtidens transporter och förberedelserna för att bygga en ny jättestor batterifabrik i Sverige under namnet northvolt. Det sker ett paradigmskifte inom transportindustrin och många fordonstillverkare trodde inte att utvecklingen skulle ske så snabbt. Volvo och Scania får krav på elbussar vid upphandlingar vilket gör att de nu har ett enormt arbete med att ställa om sin produktion. Det kommer att bli ett jättesug efter billig och effektiv energilagring inom hela samhället för att stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle och Sverige har möjlighet att ta täten i det här arbetet.

Växjö kommun – hållbarhet är attraktivt
Anna Tenje, kommunalråd i Växjö kommun berättade om hur kommunen tänker globalt och agerar lokalt i Europas grönaste stad. Hållbarhet hänger nära ihop med attraktivitet för kommunen och den här profilen har gett mycket goodwill. En framgångsfaktor är att det under mycket lång tid varit politisk enighet om satsningen på hållbarhet oavsett vilket parti som hållit i rodret i kommunen. Hon framhöll träbyggnationen som en viktig pusselbit där kommunen har spets och byggherrar väljer att bygga i trä för att vara klimatsmarta.

Drivkraften är inte moralisk utan ekonomisk
Per Grankvist är en samtidsanalytiker, skribent och föreläsare som intresserar sig för etik, hållbarhet och hur engagemang uppstår.  Han talade på temat hållbara trender. Insikten om att företag genom att bidra till att lösa samhällsproblem kan öka sin innovationsförmåga, konkurrenskraft och lönsamhet är större idag än någonsin. Allt fler organisationer i allt fler branscher i allt fler länder har upptäckt att drivkraften inte primärt är moralisk, men ekonomisk.

Smarta investeringar bidrar till hållbar utveckling
Christina Kusoffsky Hillesöy jobbar som chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar. Hon talade om vad en hållbar investering är. Christina pekade på olika frågor man bör ställa sig när man gör en hållbar investering. Ska man välja, eller välja bort eller kanske också försöka påverka med sin investering och hur följer man isåfall upp det? -Det viktigaste rådet för en hållbar investering är att se så att företaget har ordning och reda på sina affärer och en bra affärsetik, avslutade Christina.

FN:s 17 globala hållbarhetsmål – en ledstjärna för hållbar utveckling
Fredrik Franke, ansvarig för PwCs hållbarhetsrådgivning i Sverige talade bland annat om den nya lagen om hållbarhetsredovisning och hur man inkluderar hållbarhet i verksamhetsstrategin. Han framhöll de 17 globala hållbarhetsmålen som definierats av FN som också kallas Agenda 2030 som bra utgångspunkt. Ur ett företagsperspektiv är det naturligtvis värdeskapande hållbarhet som är intressantast eftersom det är det som gör att det blir verkstad. Gör man som man alltid har gjort eller har världen förändrats så att man borde reflektera över om man ska göra på något nytt sätt. Exempel på nya branscher för ett hållbart samhälle är till exempel solceller, elbilar, avfall, jordbruk och delningsekonomin.

Välkommen tillbaka nästa år
Dagen avslutades med en inbjudan till nästa framtidsdag nästa år, samma datum.