2021-11-24

Hållbarhetsdagen i Halland

Den 18 november arrangerades Hållbarhetsdagen Halland för tredje året i rad. Derome deltog i år som medarrangör och samlade en stor grupp kompetenser från näringsliv, forskning, offentlig sektor och föreningsliv. Magnus Falk, Projektledare Smart Housing Småland, deltog på konferensen.

Förmiddagen bjöd på talare som Johan Kuylenstierna, forskare Stockholms universitet, Gabriel Wikström, regeringens samordnare för Agenda 2030 och Ann-Charlotte Mellqvist, Forskare RISE.

Efter lunch genomfördes fyra olika workshops med olika inriktningar. Magnus och ett 20-tal inbjudna personer med olika kompetenser hjälpte Derome i sin strävan att skapa innovativa lösningar för en hållbar stadsutveckling och att bygga kommande bostadsområdet Göinge by i Varberg mer fossilsnålt. Efter tre kreativa timmar levererade grupperna mängder med förslag och skisser på en möjlig implementering.

– Det var en energigivande och lösningsorienterad dag som gav kunskap och inspiration, säger Magnus. Många lösningar på både klimatutmaningen och social hållbarhet i den bebyggda miljön fick plats och stöd.