2017-04-07

Utveckling av hållfasthetssortering av glas ger stora fördelar

Glasets styrka beror på hur lite mikroskopiska sprickor det finns i ytan. Utan ytsprickor skulle glas vara mycket starkare än de flesta andra material, som till exempel stål.

Ytsprickornas storlek och antal varierar kraftigt, vilket resulterar i att glasets styrka kan skilja sig mycket från glas till glas. Detta gör att man idag använder stora säkerhetsfaktorer för glas då det används i byggnader.

I SHS-projektet ”Kvalitetshöjning av glas – Icke-förstörande provning av glasets hållfasthet” är målet att utveckla en icke-förstörande provningsmetod för att bedöma glasets styrka genom att upptäcka ytsprickor i glaset och korrelera dessa till styrkan.

Om man får fram en oförstörande provningsmetod för hållfasthetssortering skulle man, precis som man idag gör med virke, kunna sälja glas med olika kvalitetsklasser för olika tillämpningar. Det skulle också kunna leda till att glas kan användas i fler och nya tillämpningar, eller att tunnare glas kan användas i belastade konstruktioner.

I förlängningen skulle en sådan här metod kunna påverka processen vid tillverkning av glas om man kan mäta mängden ytsprickor och minimera dessa genom att ändra processparametrar kontinuerligt. Metoden skulle också kunna användas för att kontrollera glasets kvalitet i befintliga byggnader.

Partnerskap: Avdelningen för byggnadsmekanik på Lunds Tekniska Högskola, Acoustic Agree och RISE Glas.

Projektledare: Stefan Karlsson, RISE Glas, stefan.karlsson@ri.se

Mer om projektet hittar du här.