2020-02-07

Hur bygger vi hela Sverige hållbart? Inbjudan till Växjösamtalet

Den 27 februari 2020, klockan 08:30-15:30 återupptar Växjö kommun i samarbete med Smart Housing Småland och projektet BY2030 (projektleds av Arkitektbolaget) det så kallade ”Växjösamtalet”. I fokus denna dag är dialog och diskussion på temat Hur bygger vi hela Sverige hållbart?

Dagens agenda är uppdelad i två parallella spår. Spår 1: Hållbarhet som har ett lite mer tekniskt perspektiv och Spår 2 Byggande i hela kommunen/ regionen, med fokus på perspektivet livsmiljöer. Varje delmoment har en specifik frågeställning och inleds med att en samtalsledare/inspiratör ger en kort presentation kring frågeställningen, ca 10–20 minuter. Därefter följer diskussion och utveckling av utmaningen tillsammans i gruppen.

Mer information och anmälan