2018-05-16

Hur kan normkreativitet öka innovationsförmågan?

Kan vi öka innovationsförmågan och ytterligare förbättra resultaten i Smart Housing-miljön genom att agera normkreativt?

Det tror vi och därför tar vi nu hjälp av experter inom normkreativitet och normkritik för att lära oss vad det kan innebära. Vinnova har beviljat projektet ”Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö” som kommer att pågå från juni i år till januari 2019.

Skillnaden mellan normkreativitet och normkritik
Ordet normkritik är ett väletablerat ord, och också en metod, som handlar om att syna och kritisera normer i samhället.

Att vara normkreativ handlar däremot om att förändra, twista och bryta mot normer genom att använda sig av kreativitet. En skulle kunna säga att om normkritik är analysen, så är normkreativitet praktiken som kommer efter att analysen har gjorts. Det handlar alltså om att göra något aktivt för att förändra normer.

Projektinnehåll
En normkritisk analys av arbetet inom SHS verksamhetsledning samt några ytterligare nyckelpersoner kommer att göras i en workshopserie. Vi vill öka förståelsen för normrelaterade utmaningar och en plan ska utvecklas för införande av ett normkreativt förhållningssätt som hela innovationsmiljön ska kunna dra nytta av.

Projektdeltagare: Träcentrum, RISE och Linnéuniversitetet
Projektledare: Malin Löving, Smart Housing Småland/Träcentrum, malin.lofving@smarthousing.nu, 0380-554 320
Finansiär: Vinnova