2018-11-15

Hur kan Smart Housing utvecklas för att möta regionens utmaningar?

Den 15 november träffade verksamhetsledningen för Smart Housing Småland representanter för de regionala offentliga finansiärerna för en diskussion kring hur de ser på utvecklingen av Smart Housing Småland.

Samtal fördes om hur Smart Housing Småland kan stötta regionen i de utmaningar och behov man ser framöver.

Tack till Marcus Wikstam och Henrik Nilsson på GFAB Sweden i Alstermo (som är en av Europas modernaste anläggningar för bearbetning av glas) som lät oss låna en möteslokal och gav en mycket uppskattad rundvisning i produktionen.