2022-10-27

Hur skapar vi framtidens vackra, hållbara & samskapande boenden på mindre orter?

Trästads nod i Småland bjuder in till ett hybridevent angående en ny form av arena för livsmiljöer.

Välkommen till en eftermiddag med inspiration från Småland. Torsdagen den 24 november bjuder vi in till ett fysiskt möte på Växjös nya Stations- & kommunhus eller digitalt. Vi får tre inspirationsföreläsningar från Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Smart Housing Småland innan vi går vidare till reflektion och dialog. Alla företag och kommuner är välkomna till våra 40 platser eller koppla upp sig på vårt webbinarium.

Anmälan gör du senast den 21 november för fysisk plats och för digital plats senast 23 november via denna länk här > 

Agenda:
12.00 Kort visning av våning 2-3 av byggnaden och sedan lunch.
13.00 Servering av en kaffe/te i konferenslokalen
13.10 start Webbinar:

– Europas första moderna trästad, då, nu och i framtiden.
Olivia Thim, Andreas Olsson (C), Växjö kommun

– Bo och leva omringad av trä. Ett forskningsprojekt delar sina resultat.
Anette Andersson, Linneuniversitet

– Smart Housing förbereder för en ny arena för hållbart byggande.
Mikael Ludvigsson, RISE

14.10 Dialog med alla. – Vad satsar ni på inom byggande i er kommun eller företag? Ekonomisk-, Ekologisk- eller Social hållbarhet? Eller ingen satsning och varför i så fall?
14.40 Avslutning & Event Puffar.
14.45 Kopplar ner webbsändningen. Kaffe/te serveras.
15.15 Samtal mellan fysiskt närvarande: Från ord till verkstad i din organisation.
15.55 Avslutning

Frågor om eventet: magnus.u.falk@ri.se

Detta är ett samarbetsevent mellan Växjö Kommun, Smart Housing Småland & Trästad Sverige där detta är en av de regionala noder som Trästad samverkar med.

 

Bild ovan: Växjö Station och Kommunhus