2023-03-20

Hur transformerar vi byggbranschen – seminarium 4 maj 

Tillsammans med Växjö kommun, Växjö Linnæus Science Park, Region Kronoberg och Arkitektbolaget anordnar Smart Housing Småland ett seminarium den 4 maj klockan 13.00-16.30 i Växjö kommunhus på temat: ”Hur transformerar vi byggbranschen?” 

Bygg- och fastighetsbranschen står för runt 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Det finns idag stora möjligheter att bygga mer hållbart och med lägre klimatavtryck, men det ekonomiska incitamentet väger fortfarande tyngst.

Vad krävs för att branschen ska bli mer cirkulär? Vad finns det för hinder och möjligheter?

Välkommen till en eftermiddag med samtal och diskussioner om nuläget i branschen.
För dig som arbetar inom bygg- och fastighetssektorn.

Inbjudan och program som pdf finns här (pdf)

 

PROGRAM

13.00 HEJ & VÄLKOMMEN – inledning till eftermiddagen
Moderator: Magnus Falk, Smart Housing Småland

13.10 TRÄBYGGNADSSTRATEGIN 4.0?
Hur ska strategin utvecklas och skärpas för att bli mer klimatsmart?
Lärdomar och vidareutveckling.
Fredrik Lindblad, Växjö kommun/VD, Växjö Linnæus Science Park

13.30 UPPHANDLING, KONKRETA FÖRSLAG OCH INCITAMENT DIGITALT
Fia Hendar, bolagsjurist och specialist på offentlig upphandling, Adda AB

13.50  DISKUSSION & SAMTAL

14.05 FÖRSKOLAN HOPPET OCH KLIMATSMART BYGGANDE I PRAKTIKEN
Andreas Lebisch, arkitekt, Warm in the Winter

14.25 KONSULTENS ROLL I ETT MER KLIMATSMART BYGGANDE
Magnus Yngvesson, civilingenjör, Tyréns 

14.45  DISKUSSION & SAMTAL

15.00  FIKA

15.20 VALLHAGEN- FÖRSTA STEGET FÖR ÅTERBRUKSPROJEKT
Kristina Bornholm, uppdragsansvarig arkitekt, Arkitektbolaget 

15.40 ETT LYCKAT ÅTERBRUKSPROJEKT – NATURSKYDDSFÖRENINGEN SOM BESTÄLLARE UTMANAR OCH INSPIRERAR
Helena Fredriksson, projektledare och beställare, Naturskyddsföreningen

16.00  DISKUSSION & SAMTAL

16.15 SAMMANFATTNING AV DAGEN & AVSLUT

16.30 SLUT -ungefärlig sluttid

Seminariet är kostnadsfritt. Max antal deltagare 50 personer.

Anmäl dig här