2022-03-15

Hybridmöte med Trästad på Skeppsholmen

Välkommen till Trästad på Skeppsholmen, i pandemins spår

Vår idé om hur framtidens hållbara samhälle skulle se ut omkullkastades av pandemin.
Nu måste vi tänka om. Hur vill vi bo och jobba? Hur ser det optimala samhället ut ur olika
hållbarhetsperspektiv? Kan det vara så att det nya samhället ska skapas i mindre skala?
I mindre städer och sub-urbana miljöer? Är det en ny trädgårdsstad som kan vara lösningen?

Och hur får vi skogen att räcka till? Skogen behövs till många viktiga ändamål – allt från viktiga
naturmiljöer och bäddar för biologisk mångfald till råvaruresurs som ersätter fossila material.
För att möta framtiden på bästa möjliga sätt behöver vi bruka skogen på ett hållbart. Hur kan vi
ta ännu bättre hand om skogsråvaran? Kan vi materialoptimera och bygga smartare?

När: Onsdag 1 juni 2022
Var: Hotel Skeppsholmen, Stockholm alternativt delta digitalt via länk

Välkommen till ett intressant och givande hybridmöte om framtidens hållbara samhälle.
Pris: Medlem 500 kr | Icke medlem 950 kr | Sista anmälningsdag 15 maj 2022.

Ladda ner inbjudan här med dagens program >

Anmäl dig här >