2018-01-25

Idag presenterades Smålands skogsstrategi

Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att tolv regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur man tillsammans kan få skogens värden att växa.

Smart Housing Småland har deltagit i dialogen de senaste två åren via det industriella träbyggandet som också ingår i strategin. Områden som berörs av intresse för Smart Housing är till exempel attraktivitet, kompetensförsörjning, ökad förädlingsgrad, ökat byggande i trä och ökad innovationsgrad.

http://extra.lansstyrelsen.se/skogsstrategismaland/sv/start/Sidor/default.aspx kan du ta del av strategin i sin helhet.

Projektledare: Malin Pettersson, malin.s.pettersson@lansstyrelsen.se, 010-223 83 27.