2015-10-15

iGlass ger input till forskningsprogram på Linnéuniversitetet

Smart Housings förstudieprojektet iGlass har gett input till Linnéuniversitetets uppbyggnad av forskningsprogrammet ”Smart Adaptive Systems”.

Läs mer om projektet här.