2017-10-30

IHubs Sweden – ett fönster mot Sveriges innovationshubbar

iHubs Sweden är en ny samverkansplattform med grund i de Vinnväxtmiljöer som etablerats runt om i landet genom Vinnovas Vinnväxtprogram. Här hittar man berättelser om hur Smart Housing Småland och alla andra Vinnväxtmiljöer arbetar för innovation och utveckling.

Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och kring smart specialisering ökar förutsättningen för innovation och tillväxt. Detta vill iHubs Sweden bidra till.

iHubs Sweden finansieras som en pilotsatsning av Vinnova. Läs mer om satsningen på https://ihubssweden.se/.