2018-09-13

Industriellt träbyggande med boendebehov i fokus

I det pågående SHS-projektet ”Flervåningshus i CLT utan gipsskivor” deltar företaget SIZES Works som är systerbolag till I am Home Projektutvecklarna. Vi fick möjlighet att ställa lite frågor till Petra Wertheimer, som är VD IAH Projektutvecklarna/Partner.

Berätta om bakgrunden till företaget I Am Home
– I Am Home startades i och med att man identifierade ett glapp mellan hur det byggs för kärnfamiljer och de egentliga behov som finns hos dagens familjer med varierande storlek och växelboende. Vi startade 2015 och har fokuserat på att utveckla bostäder med kvadratsmarta lösningar såsom fler gemensamma utrymmen och flexibla lägenheter.

Hur jobbar ni med utveckling och innovationer?
– Istället för att tänka kvadratmeter tänker vi kubikmeter. Vi vill lägga mer tyngd på mjuka värden för att tillgodose marknaden. Det är inte meningen att man ska behöva hyra en fyra för att få ett extra rum som bara används någon gång ibland. I det uppmärksammade BRF Getingen där vi har Kalmars högsta trähus, jobbade vi med små lägenheter som till exempel har tillgång till ett gemensamt hobbyrum i källaren där man kan meka med cykeln. Man får en del av villaboendets fördel men drar ner kostnaden. På så sätt kan vi få kostnadseffektiva lägenheter och öppnar dessutom upp för ökad social gemenskap. Projektet Getingen är byggt helt i trä och hade kunnat byggas i fabrik om den hade varit färdig. Projektet har fått mycket uppmärksamhet och vi lärde oss mycket om träbyggnation genom det.

Vilket är ert mest spännande projekt just nu?
– Vi älskar att bygga i trä bland annat för att det är trevligare att bo i och är positivt ur miljösynpunkt. Det finns ett behov av att bygga kostnadseffektivt och snabbt i trä samtidigt som det har en stor marknadspotential. Därför har vi initierat systerbolaget SIZES Works där man ska bygga industriellt i massiva CLT-block för att förenkla processen, få ner tiden och samtidigt dra nytta av skalfördelar.

– SIZES Works fabrik i Oskarshamn drar igång nu på senhösten med projektet Karlssons Äng där I Am Home är första kund. SIZES Works kommer dock att arbeta med andra bostadsutvecklare också som vill jobba med träkonstruktioner.

– På Karlssons Äng som blir ett pilotcase för SIZES Works så har vi arbetat fram planlösningar som är anpassade just för volymelement. Tanken är att projektet står klart våren 2019.

Vad ser ni för möjligheter de närmaste åren?
– Just nu finns fantastiska möjligheter, en ökad nyfikenhet och stora behov. Fler och fler kommuner vill bygga i trä. Marknaden ökar och det finns plats för många eftersom det finns ett jättebehov på marknaden för tids- och kostnadseffektiva lösningar. Miljön hamnar hela tiden allt högre upp på agendan och då är träet i fokus.

Ni var ju med och presenterade på Almedalen i somras, hur gick det?
– Almedalen var perfekt att presentera SIZES Works på. Vi hade med en halv sektion av en liten lägenhet, ett volymelement med ett kök och badrum som ett exempel på hur SIZES Works skulle kunna producera. Det togs emot fantastiskt väl och vi hade många nyfikna och intresserade fastighetsägare, kommuner, investerare, leverantörer och projektutvecklare som såg möjligheten att samarbeta med SIZES Works för typhus.

Hur hittade ni Smart Housing Småland?
– Personligen träffade jag Mikael Ludvigsson från Smart Housing för några år sedan på en trädag i Hultsfred. Kollegor har tidigare också träffat Kirsi Jarnerö. Vi har använt Smart Housing Småland som ett bollplank för diskussioner om allt från högt till lågt, till exempel om fabriken SIZES Works, brandfrågor och internationella samarbeten. Vi har också haft intressanta diskussioner om hur människor bor och hur de egentligen VILL bo. Nyss påbörjades en Smart Housing-förstudie tillsammans med SIZES Works.

Bildtext: Sizes och I am Home drog uppmärksamhet till sig på årets Almedalsvecka. Foto: I am Home.