2020-01-22

Informationsträff: Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Välkommen till en informationsträff
Institutionen för skog och träteknik bjuder nu in dig som är verksam inom byggindustrin till en informationsträff torsdagen den 13 februari klockan 9-13 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi bjuder på lunch kl 12.

Har din organisation utmaningar kopplade till hållbart byggande framför sig? Välkommen att delta i utvecklingen tillsammans med fler aktörer och med forskare på Linnéuniversitetet! För att möta övergången till en koldioxidsnål ekonomi vill projektet LC Districts – mot koldioxidsnåla städer genom förbättrade regionala policyer jobba med att tillhandahålla och sprida nya metoder och handlingsplaner för byggsektorn. Målen för projektet är att minska energiförbrukningen, minska koldioxidutsläppen och säkerställa en bekväm inomhusmiljö.
Projektet samarbetar med fem europeiska regioner; Sverige (Småland och Öland), Spanien, Italien, Kroatien och Tjeckien. Från Sveriges sida vill vi gärna visa våra lösningar och lära oss om möjligheter från andra länder. Att bygga med trä och att använda trä som resurs är en viktig komponent i detta.

Mer information och anmälan, klicka här.