2019-03-15

Ingrid Wadskog – ny i SHS styrgrupp

Berätta lite om dig själv?
-Jag är uppvuxen i Örebro. Studerade på Chalmers och Göteborgs universitet och disputerade 2003 i mikrobiologi. Flyttade sedan till Jönköping och började arbeta på Jönköping University, Tekniska Högskolan som då hette Högskolan i Jönköping respektive Ingenjörshögskolan.

-Jag arbetade från början som lärare/forskare inom bioteknikområdet och sedan mer och mer med ledningsuppdrag som programledare, forskarstudieledare, avdelningschef och nu vd för Tekniska Högskolan. Att min titel är vd är ovanligt i akademiska organisationer. Det beror på att JU är en stiftelse och varje fackhögskola är ett AB.

Vad är din viktigaste uppgift som styrgruppsmedlem i Smart Housing Småland?
-Jag ser den tvådelad, dels att se till att SHS drivs framåt och levererar utifrån mål och vision, dels att säkerställa att JU tar en aktiv del i innovationsmiljön.

Hur kan SHS bidra till mer samverkan inom akademin och mellan akademier?
-SHS kan fungera som en plattform och mötesplats där olika kompetenser samlas i tvärdisciplinära projekt eller expertkompetenser från olika akademier i fördjupningsprojekt som annars aldrig hade skapats. Utmaningarna kring hållbart byggande för framtiden är för stora för att en part ska kunna lösa dem på egen hand.

Vad ser du som Smart Housing Smålands viktigaste uppgift just nu?
-Samordning av olika satsningar och olika aktörer inom hållbart byggande, glas och trä. Genom att samla initiativen och driva frågan blir man synligare på nationell nivå. Mycket har gjorts under åren som SHS har funnits, men det är nu viktigt att sy ihop den tioåriga satsningen på bästa sätt. Kanske behöver vi prioritera bland förslagen och satsa mer på några större strategiska projekt nu mot slutet för att ge avtryck.

Vad vill du uppnå genom att delta i Smart Housing Smålands styrgrupp på lång sikt?
-Jag hoppas kunna bidra till att JU och akademin blir synligare inom SHS. Som långsiktig kunskaps- och innovationsmiljö är det viktigt att akademin involveras mer i SHS än vad den är idag. Detta är min första analys, vilken säkerligen kommer att kompletteras med andra mål med mitt deltagande när jag lärt mig mer.