2016-10-27

Innovationer och ledarskap i Småland

I april berättade vi här om Magnus Forslund på Linnéuniversitetet som fick såddfinaniering från Smart Housing Småland till sin forskningsansökan ”Innovationsdrivande ledarskap – forskningsöversikt”.

Nu är projektet i full gång och den 26 oktober arrangerade man Innovationsdag Småland med fokus på ledarskap tillsammans med Länsstyresen Kronoberg och Region Kronoberg. Det blev en fullmatad dag med ett par hundra deltagare och en rad spännande sessioner.

Innovationsdagen blev också det officiella startskottet för Centrum för Ledarskap i Småland. Ett centrum som är tänkt som en långsiktig satsning på ledarskap för innovation och entreprenörskap i Småland.

Verksamhetens fyra grundpelare blir:

  • Ledarutvecklingsgrupper. Chefer och ledare utvecklar tillsammans förmågan att främja innovation i sina organisationer i dialog med forskare och studenter.
  • Juniorledarskapsakademin. Förbereder studenter för ledarskap genom att vässa förmågor och skapa inspirerande möten med regionens ledare.
  • Ledarskapsdag. En årlig mötesplats med inspiration och dialog.
  • Kunskapsbyggande. Den genomgående röda tråden för att tillsammans bygga ny kunskap, baserad på regionens utmaningar och konkreta behov.

 

Vill du växa som ledare?
Att våga testa nytt och kombinera det med befintlig kunskap är grunden för att förändra och växa – att bli innovativ. I ledarutvecklingsgruppernamöts innovation och ledarskap med utgångspunkt i de verkliga utmaningar och behov som du som chef och ledare har i din verksamhet. Studenter bidrar med reflexioner och tankar, forskare med vetenskapens senaste rön och andra aktiva ledare med erfarenhet och kompetens.

Nya grupper startas löpande. Lämna intresseanmälan till:
Anders.Claesson@joulevaxjo.se eller kerstin.armann@lnu.se

Såddfinansiering från SHS
Har du en forskningsansökansidé på gång som skulle kunna hjälpa till att bygga upp Smart Housing Smålands innovationsmiljö precis som Magnus hade så är du också välkommen att söka såddfinansiering.

Läs mer om hur man söker såddfinansiering här.