2019-04-29

Innovationsledningshjälp för Vinnväxtmiljöerna

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling. Verksamheten ska bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Inom Smart Housing tog vi initiativ till att lära hela organisationen mer om vad normkritik är och hur normkreativitet kan omsättas i projekten. Julia Jonasson, RISE, var en av dem som höll i workshopparna i projektet ”Normkreativitet i Smart Housing Småland för en normkreativ Vinnväxtmiljö”. Hon har tillsammans med kollegan Jenny Lööf fått i uppdrag av Vinnova att undersöka hur jämställdhets- (och andra inkluderings-) perspektiv kan implementeras i den dagliga verksamheten i Vinnväxt.

Vinnova har sett att jämställdhetsfrågan ofta uppmärksammas och arbetas med så länge som någon engagerad medarbetare i Vinnväxt driver den, men om den personen slutar, eller måste jobba med annat så faller man tillbaka i gamla oinkluderande hjulspår igen. Det finns alltså en brist på organisationslärande och att se jämlikhet/jämställdhet/normkritiska analyser som en helt vanlig del av Vinnväxtverksamheten. Uppdraget för Julia och Jenny blir att försöka ta reda på varför och hur man kan komma till rätta med det här. De lärdomar som dragits från Smart Housing-projektet kommer att vara en del av det underlag som kommer att bli en innovationsledningshjälp för samtliga Vinnväxtsatsningar.