2016-03-14

Innovationsstödssystemet i Småland och Smart Housing Småland

Förra veckan träffade SHS processledare Mikael Ludvigsson representanter från Smålands innovationsstödsystem i form av Karolina Borg, strateg på Region Jönköpings län; Mattias Nylander, näringslivsutveckling på Regionförbundet i Kalmar län och Agata Kosno Uhlhorn, samordnare innovationsfrågor på Region Kronoberg. Man talade om hur man jobbar med innovationssystem och innovationsstödsystemet och hur deras största regionala satsning Smart Housing Småland relaterar till det.