2020-05-04

Innovativ stadsutveckling för hälsosammare städer

Det började med en utbildning i innovationsledning finansierad av Smart Housing Småland och RISE, som i sin tur blev till en ansökan – och i slutändan ett planeringsbidrag på 300 000 kr från Formas. Nu ska Nässjö, Jönköping och Umeå kommun lära sig av varandra om hur man planerar för hälsosammare städer. 

Det var hösten 2019 som Magnus Johansson, RISE, genomförde en utbildning om innovationsledning med Nässjö kommun. Samtidigt publicerade forskningsrådet Formas en utlysning om samhällsplanering för omställning – så gruppen bestämde sig snabbt för att använda utbildningen till att utveckla ett projekt som handlade om hur man som kommun kan jobba mer innovativt i praktiken.  

–  Det visade sig att Nässjö kommun ville utveckla metoder för att planera för hälsosammare städernågot som jag visste att Umeå redan jobbar aktivt medNässjö ville lära sig mer och Umeå ville skapa fler kontakter. Vi kunde därför koppla ihop de båda kommunerna, plus Jönköping som hade ett stort intresse av frågan, säger Magnus Johansson, RISE. 

Lärandet är kärnan

Planeringsbidraget kommer att användas till att arrangera workshops där kommunerna möts och lär av varandra men också för att diskutera hur kunskap kan föras över mellan kommunernaOch just lärandet är själva kärnan i projektet: 

–  Det finns två begrepp att förhålla sig till inom lärande; utvecklingslärande och anpassningslärande. Oftast ligger fokus på utvecklings- och kreativt lärande i workshops och utbildningar, men tesen jag drev i ansökan är att vi behöver bli på bättre på att lära oss av varandra, det vill säga anpassningslärande. Vår förhoppning är därför att kommunerna kan lära sig av varandras erfarenheter om hälsosamma städer, och att vi skapar ett bra kunskapsutbyte, säger Magnus Johansson. 

I projektgruppen ingår även Södra Munksjöns Utvecklings AB, dock utan finansiering, men med ett stort engagemang då de håller på att utveckla nya stadsdelar i Jönköping.   

–  Vi kan se att det finns ett stort intresse för att utveckla hälsosammare städer, och vår förhoppning är att vi kan fortsätta utveckla det här projektet i och med Formas utlysning för steg 2 i höst, där det är möjligt att söka medel för forskningsprojekt på upp till fyra år. Tanken är då att gruppen då ska använda sig av erfarenheterna från planeringsprojektet för att söka bidrag till ett större projekt, avslutar Magnus Johansson. 

Har du frågor om projektet?

Kontakta Magnus Johansson på magnus.johansson@ri.se