2014-10-07

Innovativa studentbostäder

Ett av de aktiva företagen i innovationsplattformen Smart Housing Småland är Flexator. En av de innovativa lösnignar företaget just nu jobbar med är att hitta smarta sätt för att lösa problematiken med bostadsbristen särkilt för studenter. I Linköping har deras arbete iuppmärksammats i media

Projektet handlar om att det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping bygger studentlägenheter på en överbliven parkering, som inte är detaljplanelagd för bostäder. Istället ges ett tillfälligt bygglov på 5+5+5 år. Det är helt nytt för i år att kunna få tillfälligt bygglov på upp till 15 år vilket skapar helt nya möjligheter till flexibla lösningar för att lösa bostadskrisen. Studentbostäder byggs snabbt på parkering

Detta är ett bra exempel på hur företag har möjlighet att utvecklas och hitta helt nya marknader genom att tänka nytt och innovativt. Titta gärna också på prototypen som togs i samarbete med flera företag och arkitekter i Småland inom ramen för Smart Housing Småland och visades upp på Almedalen