2017-09-29

Inspiration för framtidens trähus

Smart Housings innovationsmiljö och projekt har fått uppmärksamhet både i Norge och Sverige på sista tiden.

På OBOS Boligdag där 400 personer från Norska byggbranschen samlades talade Peter Stenfelt från OBOS om framtidens byggande och konceptet High6 som kommer att byggas i Kalmar och Mikael Ludvigsson från Smart Housing Småland talade om den innovativa framtiden som Vinnväxtmiljöer bidrar till. Peter Stenfelt gav också en föreläsning på bo- och samhällsexpot i Vallastaden med syftet att ge inspiration för framtidens trähus.

VR och AR som viktiga verktyg
Ur ett Smart Housing-perspektiv är det speciellt intressant att lyfta betydelsen av de förstudier kring VR och AR som nu påverkar hur delar av trähusbranschen börjat arbeta med ny visualiseringsteknik. Smart Housing-förstudier bidrar till att utvecklingen nu går snabbt.

Kunden behöver mycket detaljer
Idag bygger OBOS mycket visningshus för att kunder ska få klämma och känna och få en känsla för hur deras nya hus kan komma att se ut. De har nu börjat funderat på hur de ska kunna använda VR för att visa sina hus.

De har provat med att ta sina vanliga CAD-modeller och låta kunderna kliva in i dem men modellerna håller inte tillräckligt hög detaljnivå för att kunden ska få en bra upplevelse. Därför har man matat in underlaget i en spelmotor och lagt på inredning så att huset ser bebott ut, sett till att det blir realistiska reflexer i material med mera för en mer helgjuten upplevelse.

Från arbetshandlingar på papper till interaktiv 3D i produktionen
OBOS arbetar också med att gå från arbetshandlingar i 2D till att addera lager och instruktioner vid produktionen i 3D via en HoloLens (ser ut som avancerade glasögon) och Augmented Reality. Här jobbar man i förstudien ”Augmented Reality i trähustillverkning” tillsammans med Smart Housing Småland.

-Det finns en enorm informationskraft i tekniken, konstaterar Peter Stenfelt. Det här skulle också kunna fungera språkneutralt vilket skulle vara fördelaktigt för nyanlända som jobbar i produktionen. Med tekniken kan man lägga på arbetsinstruktioner och checklistor i olika steg.

-Tekniken provades på arbetarna i produktionen och i vanliga fall när man kommer med någon nyhet kan det vara trögt att få acceptans. Den här gången var det helt tvärtom, berättade Peter Stenfelt. Man undrade om vi inte skulle kunna införa det här i nästa vecka. Det är en enorm skillnad mot att jobba med traditionella arbetsunderlag. Nästa steg är att kontrollera att det inte finns några arbetsmiljöproblem med att jobba med en HoloLens.

Här kan du läsa mer om High6 och de öppna förstudier som är knutna till det.

 

Bildtext: Exempel på hur det kan se ut när man ser genom en HoloLens i produktionen. Ett interaktivt informationslager syns ovanpå verkligheten.