2018-03-15

Intresserad av att utveckla digitala affärsmodeller?

Smart Built Environment är en satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Man utlyser nu åtta miljoner för forskning om digitala affärsmodeller och söker projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Den snabba digitala transformationen innebär stora förändringar i samhällsbyggnadssektorn. Digitala arbetssätt innebär till exempel att nya värdekedjor utvecklas, vilket i sin tur medför nya roller och tjänster hos både offentliga och privata aktörer. Det behövs också incitament för att driva förändringen och en beredskap för att hantera de risker som kan uppstå.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut.

Sista ansökningsdag är den 3 maj.

Här kan du läsa mer om utlysningen.