2019-01-18

Intresserad av automation, digitalisering och tillverkning i trä?

Innovatum söker en projektledare som under tre år driver ett projekt med inriktning på industriell utveckling genom främst automation och digitalisering.

Tester och demonstrationer ska utföras och designprocesser genomföras med målsättningen att generera nya kunskaper, nya samarbeten och stärkt konkurrenskraft. Det kommer även att etableras en nationell testbädd för innovativ robotassisterad trähus- och inredningstillverkning och för digitala system. Testbädden ska svara mot behoven inom trämanufaktur gällande design-, informations- och planeringssystem. I projektet ingår även arbete med strategisk kommunikation som ett verktyg för att nå resultat, samt att med hjälp av designprocesser produktifiera restströmmar från trämanufakturföretag.

I platsannonsen hittar du mer information.