2018-10-31

Intresset för trähusbyggande ökar i Kanada

SHS temagrupp export var med och arrangerade ett seminarium på Träcentrum med Business Sweden från Kanada för att informera om möjliga samarbeten för företag som vill växa internationellt och nå den kanadensiska marknaden.

Christina Keighren och Caleb Chapman var på plats och berättade om Kanada, handelsavtalet CETA, hur infrastrukturen ser ut, trenderna inom träkonstruktion i Kanada och vad Business Swedens Kanada-kontor kan hjälpa till med.

Om Kanada
Man konstaterade att Sverige och Kanada har liknande klimat men att Kanada är många gånger större. Man har en stabil ekonomi och 36 miljoner invånare utspridda på tio provinser som har visst självstyre vilket gör att det finns skillnader i hur man gör affärer i olika provinser.

Svenska företag med dotterföretag i Kanada gillar Kanada och i princip alla har en optimistisk syn på framtida affärersmöjligheter och en vilja att investera där. Drygt 80 % är nöjda eller mycket nöjda med de affärer de har där idag.

Uppåtgående trend för trähusbyggande
Intresset för träbyggande har ökat, bland annat för att:
• byggreglerna i Ontario nu tillåter sexvåningsbyggnader
• utvecklingen inom byggteknik
• att trä är ett miljövänligt material
• ökad medvetenhet om CO2-problematiken leder till minskad användning av betong
• ett överflöd av trä i Kanada
• att trä är estetiskt tilltalande

Kanadensiska universitet leder utvecklingen av höga träbyggnader och nu är suget efter medelhöga byggnader upp till sex våningar efterfrågade. Utmaningen är höga försäkringskostnader, brist på kvalificerad arbetskraft och ett behov av mer modulärt byggande.

Fortsatt Kanada-arbete i SHS temagrupp export
– Målet är nu att planera en resa för matchmaking, studiebesök samt skapa dialog med Canadian Wood Council för att diskutera samarbete över gränserna. Även en aktivitet tillsammans med Almi och Business Sweden som förbereder företagen till en exportmarknad planeras, berättar Mattias Viktorsson, RISE, SHS temagruppsledare för export.

 

Christina Keighren och Caleb Chapman från Business Swedens Kanada-kontor. Foto: Mattias Viktorsson.