2022-06-17

Jimmy Johansson ny processledare i förnyelsearbetet för innovationsmiljön Smart Housing Småland

År 2045 ska alla kommuner ha nått klimatneutralitet inom samhällsbyggandet. Smart Housing Småland genomför nu ett förnyelsearbete för att stå i frontlinjen när framtidens boende- och livsmiljöer formas. Det krävs utvecklade Triple-Helixmodeller och nya former av samverkan för att kreativa företag ska komma in tidigare i processerna avseende byggnader, boende och livsmiljöer. Jimmy Johansson är ny processledare och kommer därigenom att spela en huvudroll i den här processen.

– Ja, vår innovationsmiljö ska vara en plattform, en möjliggörare för företagens leveranser av tjänster och produkter som svarar upp mot kraven från beställare och boende. Det vi gör tillsammans nu och framöver ska utveckla det hållbara samhällsbyggandet, säger Jimmy Johansson.

En professor i skog- och träteknik med rötterna i småländskt lantbruk och småföretagande är ett sätt att beskriva Jimmy Johansson. Men vårt intervjusamtal präglas också av ett genuint engagemang för allt det som Smart Housing Småland omfamnar dvs. att vara en aktiv arena och innovationsmiljö för fortsatt utveckling av den traditionella trä- och glasindustrin. Jimmy Johansson pekar också på materialens förändrade roll från att vara något vi konsumerar, till att vi allt mer cirkulerar och får stopp på resursslöseriet. Det traditionella ska därmed bli något nytt – och som intar en självklar plats i övergången till ett hållbart samhälle.

Bärande för den forskning som Jimmy Johansson ägnar sig åt, handlar om att stärka industrins konkurrenskraft. Nu när träindustrin de senaste decennierna visat att det exempelvis går att bygga stora hus och byggnader, blir nästa steg att också kliva in och bli en framtidsspelare inom boende- och livsmiljöer.

– Ja, jag tycker EUs nya initiativ New European Bauhaus och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i några få ord fångat det som måste prägla morgondagens boende- och livsmiljöer, ”Vackert, Hållbart och Inkluderande” där innovationer inom trä och glas kommer att spela nyckelroller, säger Jimmy Johansson.

Smart användning av trä och glas

Och då passar det väl perfekt att Smart Housing Småland också ganska tidigt i processen blev partner i New European Bauhaus. På sätt och vis sker det också i en intressant epok, då både glas och trä genomgår en högintressant utveckling. Modern träbyggnadsteknik ses av allt fler aktörer inom bygg- och bostadssektorn som ett viktigt svar på både mer rationella och kvalitetshöjande byggprocesser, men framför allt teknikens centrala roll för att reducera klimatutsläpp.

Planglasindustrin är också mitt uppe i en innovativ period inom teknik- och hållbarhetsutveckling som genom att utveckla olika skikt reglera energiflöden, vilket också möjliggör mottagning för mobila nätverk. Glas har redan idag fler användningsområden än att bara fungera som ljusinsläpp, och det är en utveckling som bara har börjat.

–  Vi vet att vi kan använda både trä och glas på ett smartare sätt än vad vi gör idag. Och i den utvecklingen vill vi inom Smart Housing Småland vara med och skapa de bästa förutsättningarna, säger Jimmy Johansson.