2017-03-13

-Kallt, luktar illa -Fula sängar - Fängelse -Omodernt, enformigt och grått

Orden i rubriken beskriver gymnasieelevers syn på äldreboenden, hämtade från ”Forskarfredag” då Martina Boström, lektor i gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University och äldrestrateg på Nässjö kommun bad gymnasieelever från hela Jönköpings kommun att beskriva vad de tänker på när de hörde ordet ”äldreboende”.

Att det åldersbeständiga boendet engagerar människor i alla åldrar och livsfaser råder det inget tvivel om. Martina Boström presenterade ”det åldersbeständigt boendet” på en fakultetslunch på Hälsohögskolan i Jönköping med syftet att sprida kunskap om åldersbeständigt boende till andra avdelningar på Hälsohögskolan och också att tala om visionerna om ett framtida boende, långt ifrån beskrivningar som framkom från gymnasieeleverna.

Vid lunchen diskuterades hur viktig miljön är runt om huset också, inte enbart inne i lägenheten. Man diskuterade också generationsboenden och betydelsen av att arbeta multidisciplinärt vid planering och byggnation av boende för ”hela livet”.

Martina har i anslutning till detta blivit intervjuad av Seniorhälsa.se, en nättidning som vänder sig till 60+ med fokus på ämnen som kan kopplas till äldres hälsa och välbefinnande. Det är helt klart så att Smart Housing Småland och åldersbeständigt boende engagerar!