2019-02-07

Kan man använda trä i curtain-wall fasader?

Prefabricerade fasadelement är mycket populära då man bygger eftersom det minskar behovet av lagring på plats och montage går snabbare.

Den kanske mest sofistikerade prefabricerade fasadelement är de av typen curtain-wall. Dessa finns att få med olika typer av gummipackningar som innebär att fasaden sluter tätt så snart den hängs på. Det gör att det finns minimalt behov av arbete på plats, till skillnad från andra prefabricerade system som kan behöva kompletterande fogning eller liknande.

I SHS-förstudien ”Trä i curtain-wall fasader” är målet att finna och utvärdera om trä kan vara ett konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ till aluminium i fasadsystem av curtain-wall typ med höga krav på tillverkningstoleranser.

Gummipackning innebär att fasaden får en flexibilitet som tillåter rörelser hos stommen utan att tätheten riskeras. Det är en förutsättning framförallt för högre hus, och en fördel om trä ska användas i curtain-wall element.

Prefabricerade fasadpartier har sedan länge tillverkats i trä, men modellen med curtain-wall och gummipackningar byggs idag uteslutande med extruderade aluminiumprofiler. Anledningen är till stor del att de tillverkningstoleranser och interna rörelser som trämaterialet innebär, är betydligt mer påtagliga än för aluminium.

Skandinaviska Glassystem skulle vilja föra graden av prefabricering till dess absoluta topp och använda trä även i curtain-wall. Den senaste tidens kvalitetsarbeten på träsidan och en industrialiserad process med digital styrning vid produktion innebär att trä är tillämpbart även där höga krav på precision, förutsatt att valet av trämaterial görs med hänsyn till bland annat de fuktförhållanden som råder.

Utvärdering av olika trämaterial som stomme
Trämaterial kommer att väljas i en iterativ process där trätekniska och byggnadsfysikaliska aspekter samt fuktsäkerhet beaktas. Målsättningen är att finna trämaterial som kan prestera lika bra som en aluminiumfasad, vad gäller täthet, U-värde, brand och ljudisolering.

Resultaten från utvärderingen kommer att bearbetas för att ge underlag för en livscykelanalyös så att effekterna av ett materialskifte kan utvärderas.

Förstudien kommer att innefatta regn- och lufttäthetsprovning samt fuktsäkerhetsprojektering. Brand samt övriga aspekter bedöms genom en litteraturstudie.

En omställning från trä till aluminium skulle spara närmare 100 ton aluminium, enbart på ett medelstort projekt. Skandinaviska Glassystem levererar två till tre sådana projekt per år. Den potentiella besparingen av aluminium för marknaden i sin helhet torde vara enorm.

Förhoppningen är att kunna visa att träbyggnadsindustrin är redo även för de mest krävande fasadsystemen.

Projektledare: Lars Olsson, RISE Byggteknik, lars.olsson@ri.se

Projektdeltagare: RISE och Skandinaviska Glassystem AB