2018-08-14

Kan man ersätta gipsskivor med en duk för brandändamål?

Flera moderna träbyggsystem utvecklas med fokus på bland annat höga trähus och industriellt byggande. Brandkraven, både vad gäller ytskikt (till exempel brandklass B-s1, d0) och brandmotstånd (till exempel brandteknisk klass minst REI 60), uppfylls genom att använda gipsskivor.

I SHS-förstudien ”Flervåningshus i CLT utan gipsskivor” ska man undersöka möjligheten att ersätta gipsskivor med duk för brandändamål.

Sizes Works vill bygga flervåningshus i CLT och tänker ta fram en prototyp för detta. De vill ersätta gipsskivor med en duk som klarar brandkraven.

Kan man ersätta gipsskivor med duk för brandändamål?
Hypotesen är att duken kan klara ytskiktskraven på brand men frågan är om det klarar även kraven på brandmotstånd. Duken kan bland annat bidra till att minska brandrisken i samband med uppförandet av byggnader i CLT.

Småskaliga provningsmetoder kommer att användas för att utvärdera dukens effekt i förhållande till gipsskivor för skydd av CLT. Frågeställningar kommer att besvaras i förhållande till BBR (Boverkets byggregler).

Projektledare: Lazaros Tsantaridis, RISE Träbyggande och boende, lazaros.tsantaridis@ri.se, 010-516 62 21
Projektdeltagare: RISE och Sizes Works
Projekttid: 1806-1811