2019-06-04

KL-träforskning i fokus

Vid SHS temagrupp KL-träs möte den 16 maj samlades drygt 20 personer på Linnéuniversitetet.

Erik Serrano, professor vid Lunds Tekniska Högskola, presenterade mycket intressant nyligen avslutad samt pågående forskning kring KL-trä. Dessutom talade han om den pågående revisionen av Eurokod 5. Nästa version av Eurokod 5, som förväntas publiceras mellan 2020 och 2022, kommer att innehålla dimensioneringsregler för KL-trä.

Ett europeiskt projekt (COST-gruppen FP1402 ”Basis of Structural Timber Design” – from research to standards) har sammanställt tidigare forskningsresultat som bas för att utveckla nya dimensioneringsregler. Rapporterna från arbetet kan laddas ner från https://www.costfp1402.tum.de/en/publications/.

Deltagarna diskuterade också framtida forskningsområden som är viktig för att öka konkurrenskraften hos KL-träbyggsystem.

Dessutom fick man tillfälle att se ett försök i labbhallen på Linnéuniversitetet där magisterstudenter undersökte anslutningen mellan stålpelare och KL-trä med hjälp av experimentella och numeriska modeller.