2021-10-13

Klartecken för Region Kronoberg och Bymässa 2030

Region Kronoberg har beslutat att fortsätta utveckla Bymässa 2030, en samhällsutvecklingsmässa, för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten i länet så att den blir långsiktigt hållbar för utvecklingen av länets orter och landsbygder. Region Kronoberg tar en ledande och samordnande roll i att utveckla en samhällsutvecklingsmässa i regionen.

Smart Housing Småland (SHS) har medverkat i genomförandet av tidigare förstudier kring Bymässa 2030. SHS kommer fortsätta sin samverkan genom att stödja, utveckla processer och metoder för att involvera forskning och utveckling till de utmaningar som behöver mötas lokalt, kommunalt och regionalt tillsammans med akademi och näringsliv. Målsättningen är att i samverkan utveckla en reproducerbar metod för att stödja fler att genomföra bomässor som kan användas för utveckling av många platser, både regionalt och nationellt för att accelerera omställningen till hållbart samhällsbyggande.

Här kan du läsa slutrapporten – Inriktning och ramverk Bymässa 2030
Här kan du läsa nyheten i sin helhet – Klartecken för Bymässa 2030

Bild: White Arkitekter