2017-05-04

Klimatsmart byggande i Jönköping = ökat trähusbyggande

Klimatrådet i Jönköping har initierat en arbetsgrupp för att stimulera ökat trähusbyggande i Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar aktörer som representerar forskning och utbildningsområdet, fastighetsbranschen, offentlig sektor och industri. En arbetsgrupp som Smart Housing självklart deltar i.

Arbetsgruppens fokus

  • Samarrangera informationsträffar.
  • Erfarenhets- samt kunskapsspridning om alla de initiativ som pågår i länet, i Småland och nationellt.
  • Koppla ihop kunskap och behov för att bryta invanda arbetssätt.
  • Förankra arbetet med ökat träbyggande bland olika aktörer i länet.
  • Sammanställa behovet och göra det begripbart ur ett läns perspektiv.


Om Klimatrådet

Klimatrådet är till för att åstadkomma en energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning. Behovet av tydliga visioner, mål, strategier, innovativa lösningar samt kompetens för att ta sig an utmaningarna är stort. I utmaningarna finns de nya möjligheterna att skapa framgångsrika verksamheter vilket Klimatrådet värnar och lyfter fram som förebilder och goda exempel.

Är du intresserad av att vara med och bidra?
Nästa möte hålls på Träcentrum den 16 maj.

Kontakta Andreas Olsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, andreas.olsson@lansstyrelsen.se, 010-223 64 74