2017-11-14

Kommunernas engagemang viktigt för ökat träbyggande

Victoria Kalén på masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning på KTH skrev i samarbete med tankesmedjan Global Utmaning sitt examensarbete ”Kommunalt handlingsutrymme för att öka byggandet i trä. En studie av planeringsförutsättningar”.

Syftet var att öka kunskapen om vilka förutsättningar som påverkar kommunernas handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä. Utgångspunkten var att ökat träbyggande är en förutsättning för att Sverige ska nå nationella klimatmål och för en övergång till en biobaserad ekonomi. Växjö och Skellefteå kommun som sedan länge arbetat aktivt med att öka byggande i trä och båda antagit kommunala träbyggandsstrategier undersöktes.

Kommunal styrning – en nyckelfaktor
Resultaten pekar på kommuners betydande roll. Kommunal styrning identifierades som en nyckelfaktor med Växjö och Skellefteå kommun som goda exempel.

I exempel från Växjö pekar man bland annat på Torparängen och Docenten där Smart Housing Småland på olika sätt är med och stöttar utvecklingen i kommunen.

Uppsatsen kan laddas hem här.

Författare: Victoria Kalén

 

Det byggs mycket i trä i Växjö nu. Här ytterligare ett exempel, från Vallen i Växjö. Foto: Kirsi Jarnerö, Smart Housing Småland.