2019-09-16

Konceptet by/bomässa 2030 väckte stort och brett intresse

Nätverket BY2030 (fd 100% Småland) som syftar till att stärka samverkan mellan olika regionala byggaktörer initierades av Smart Housing Småland för ungefär ett år sedan. Det leds nu av Kristina Bornholm på Arkitektbolaget.

Den 11 september hade man bjudit in nätverket till ett samtal om möjligheten att skapa en by/bomässa för att stimulera och utveckla ett hållbart regionalt samhällsbyggande. Ett 45-tal deltagare från politik, kommuner, näringsliv, regionförbund, akademi och länsstyrelser samlades på Smålands museum.

Vad inspirerar med en by/bomässa 2030?
Samtalen kickades igång av Länka Consulting med frågan vad som inspirerar med tanken på en by/bomässa 2030. Här några av rösterna i rummet.

-”estetik och en glesare miljö”
-”intresserad av landsbygdsutveckling”
-”om vi blir fler på landsbygden, hur möter vi behoven?”
-”inte bara stadsutveckling – fokus på hållbarhet”
-”hur skapar man hållbara byar?”
-”vad är en bymässa? – undersöka gränssnittet till det urbana”
-”brinner för utveckling av hållbar landsbygdsutveckling”
-”vi hade en brytpunkt i arkitekturen med Stockholmsmässan för hundra år sedan, nu kanske det är dags igen med bymässa 2030”
-”den sociala infrastrukturen mellan byar”
-”jordbruk+by+matproduktion”
-”början på en ny tid och nytt tänkt med agenda 2030”
-”bygga bra samhällen”
-”lokal byggproduktion en del av ett hållbarhetstänk”
-”utveckla modernt hantverk”
-”ger möjlighet till spännande teoretiska tankeexperiment”
-”skapa ett starkare varumärke Kronoberg”

Inspiration fick man också av inbjudna talare som Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg som talade om den regionala angelägenheten; Anna Tapio, vd Finlands Bomässa som gav det internationella perspektivet och Anders Koskull, Engaholm som gav ett regionalt perspektiv med bostadsprojektet Aringsås.

Samtalen fortsatte och gav en pusselbit till hur man skulle kunna gå vidare med tankarna på en by/bomässa 2030.

Är du intresserad av att vara med i framtida samtal om en bo/bymässa 2030?
Kontakta Kristina Bornholm, Arkitektbolaget, kristina.bornholm@arkitektbolaget.se