2019-08-19

KONTAKTSKAPANDE I ALMEDALEN

-Almedalen är över för den här gången. Det är ett fantastiskt ställe att vara på eftersom man lätt skapar både formella och informella kontakter under veckan. Nu har vi varit med några år och vi kommer att jobba ännu hårdare på vår närvaro tillsammans med olika strategiska partners nästa år, berättar Mikael Ludvigsson, Smart Housing Småland.

I år var vi med och pratade om framtidens äldreboende tillsammans med Jönköping University, RISE och Region Jönköpings län. Här diskuterade vi hur framtidens äldreboende kan se ut och hur lokalerna kan utformas utifrån vård, bebyggd miljö och smarta hjälpmedel.

En annan paneldebatt vi var med och arrangerade, och deltog i tillsammans med Viable Cities, Sustainable Innovation, Botkyrkabyggen, Future Position X och Internet of things Sverige handlade om olika nyckelfrågor inom omställningen till hållbara städer. Det var ett tillfälle att tillsammans summera och reflektera över de intryck, uttalande och lärdomar som kommit under veckan.

Träbyggnadskansliet arrangerade en paneldebatt på temat ”Träbyggande – mer än bara bostäder och ett erbjudande till hela samhällsbyggnadssektorn?” där vi deltog tillsammans med Wingårdhs, Parkering Malmö och K2A. Där diskuterades om trä kan möta alla de krav som ställs nu och som kommer framöver. Vilka begränsningar finns och har industrin verkligen kunskap och kapacitet att leverera mer än bara bostäder?

-Alla arrangemangen behandlar viktiga och spännande frågor som vi kommer att jobba vidare med i innovationsmiljön under hösten, konstaterar Mikael Ludvigsson.