2022-11-23

Kontorshuset Magasinet i Linköping invigt – och kommunen tilldelades utmärkelsen ”Årets Trästad 2022”

Linköping utsågs till Årets Trästad vid konferensen Stora Trähus den 15 november och samtidigt invigdes nyskapande kontorshuset Magasinet med trästomme och ytterpanel i trä.

Linköpings senaste hus i trä, kontorshuset Magasinet i kvarteret Ebbe Park invigdes den 15 november och Tomas Nord, processledare hos Smart Housing Småland konstaterar att det är riktigt snyggt. Det är Linköpings första större kontorshus i träbyggnadsteknik med en ”flätad” fasad utförd i trä samt också synligt trä i interiört. Projektansvariga för Magasinet har också startat ett forum med avsikt att öka diskussionerna kring och kunskapen om modern träbyggnadsteknik. Kontorsbyggnaden Magasinet kommer också att uppmärksammas inom Trästad Sverige och via Träbyggnadskansliets Wood Print – som visar upp en gedigen samling träbyggnadsprojekt från hela Sverige.

Många träbyggnadsprojekt de senaste decennierna vittnar om att Linköping är en av pionjärkommunerna för modernt träbyggande. Vid konferensen Stora Trähus som anordnades på Lidingö utsågs även kommunen till ”Årets Trästad 2022” av tidningen Nordisk Träteknik (NTT) i samarbetet med Holmen. Priset delas ut årligen av NTT tillsammans med en ledande aktör inom träbyggande. Tidigare pristagare är Växjö, Skellefteå och Uppsala.

– Det är välförtjänt att Linköping tilldelas pris som ”Årets Trästad 2022”, med sin mångåriga satsning på innovationer inom samhällbyggnadssektorn – som också haft ett betydande inslag av träbyggande. Detta manifesterades inte minst under bomässan i Vallastaden 2017 men också nyligen genom det nya kontorshuset Magasinet, säger Tomas Nord, processledare hos Smart Housing Småland och styrelseledamot i Trästad Sverige.

Redan i mitten av 1990-talet uppfördes flerbostadshus med trästomme i Linköping med kvarteret Orgelbänken via kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden. Därefter har flera uppmärksammade träbyggnadsprojekt uppförts, under senare år främst i innovativa stadsdelen Vallastaden, som hamnade i fokus genom den välbesökta Bo- och Samhällsexpo 2017. Året efter invigdes Valla Berså, Linköpings första flerbostadsprojekt i massivträ (KL-trä), utformad som en berså i en rund form med sin öppning riktad mot den intilliggande Johannesborgsparken. Sedan 2021 har också Linköpings kommun en träbyggnadspolicy.

Huvudbild ovan: Fotograf Rickard Moneus

Bilder till höger: Tomas Nord