2018-04-10

Kristina Alsér, ny styrgruppsordförande för Smart Housing Småland

Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län, har tillträtt som ny styrgruppsordförande för Smart Housing Småland. Hon efterträder Ola Adolfsson, vd Flexator, som varit ordförande sedan starten 2013.

– Samhällsutvecklingsfrågor ligger mig varmt om hjärtat och min drivkraft är att göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för dem som vill leva, verka, bo och utvecklas på landsbygden. Det kan handla om allt från miljö- och klimatfrågor till digitalisering, kompetensförsörjning och utökat samarbete mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademin, berättar Kristina Alsér.

Hur känns det att ta över som ordförande i Smart Housing Smålands styrgrupp?
– Jag är hedrad och väldigt glad över förtroendet att tillsammans med kompetenta personer få leda styrgruppens arbete och ser fram emot att lära känna innovationsmiljön ännu bättre. Jag har med stort intresse följt arbetet från start och är imponerad hur Smart Housing Småland på relativt kort tid blivit en aktad aktör där dialogen över organisatoriska och geografiska gränser resulterat i konkreta projekt för att accelerera utvecklingen av Smålands styrkeområden glas och trä.

Vad vill du som styrgruppsordförande fokusera på i arbetet med Smart Housing Småland?
– Smart boende är en angelägen fråga långt utanför de Småländska gränserna! Bara tillsammans kan vi utveckla ett hållbart byggande och boende. Miljö-, klimat- och säkerhetsfrågor kommer fortsatt att vara viktiga liksom hur vi kan ta vara på möjligheterna som digitalisering och internationalisering erbjuder. En förutsättning för en framgångsrik innovationsmiljö är ett väl utvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer och det är min ambition att fortsätta min företrädares goda arbete och utveckla detta samarbete.