2018-11-20

Kristina Bornholm leder arbetet med arkitekturplattformen 100 % Småland

Kristina Bornholm, arkitekt på Arkitektbolaget, har fått i uppdrag av Smart Housing Småland att skapa arkitekturplattformen 100 % Småland.

Vem är du?
– Jag är arkitekt vid Arkitektbolaget sedan 2005 och delägare sedan 2011. Jag är driven av att utveckla samarbeten, det här att 1+1 kan bli 3.

Vad är uppdraget från Smart Housing Småland?
– Mitt uppdrag är att fungera som projektledare för uppbyggnaden av arkitekturplattformen som finansieras av Smart Housing. Tanken med arkitekturplattformen är att få till stånd och koordinera aktiviteter samt fungera som stöd till ledningsgruppen som består av initiativtagarna till arkitekturplattformen.

Vilka är med och vad har hänt hittills?
– Arkitekturplattformen bjöd in aktörer som är delaktiga under byggprocessen till ett samtal om vad plattformen kan skapa. Vid samtalet deltog personer från både kommun, näringsliv och akademi. Det blev ett väldigt intressant samtal där nätverkets betydelse blev tydlig.

Vad är planerna framöver?
– Tanken är att skapa mötesplatser och aktiviteter utifrån de intressen som fångats upp från dialogmötet med kommun, näringsliv och akademi. Dessutom har vi en idé om en ny affärsmodell som vi just nu utvecklar.