2016-11-10

Kurser för yrkesverksamma inom bygg, vårvintern 2017

Under våren ger Linnéuniversitetet de fristående kurserna

  • Byggnadsakustik och vibrationer, och
  • Hållbart byggande och energisystemanalys.

Kurserna ingår i programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande och du kan läsa mer om kurserna på lnu.se/ehtb.

De riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom byggsektorn. Varje kurs omfattar 7,5 högskolepoäng på s.k. avancerad nivå och de startar i månadsskiftet januari/februari. Kurserna är anpassade så att deltagarna ska kunna arbeta samtidigt.

Ansökan är öppen fram till omkring två veckor innan kursstart och görs via antagning.se

Mer information:

Åsa Bolmsvik, kursansvarig Byggnadsakustik och vibrationer, asa.bolmsvik@lnu.se

Ambrose Dodoo, kursansvarig Hållbart byggande och energisystemanalys, ambrose.dodoo@lnu.se

Johan Vessby, projektledare Expertkompetens för hållbart träbyggande, johan.vessby@lnu.se