2017-04-18

Kurser inom expertkompetens för hållbart träbyggande

Med start i slutet av augusti 2017 ger Linnéuniversitetet fyra kurser inom trä och bygg som är anpassade för dig som redan jobbar. Kurserna ges på deltid och är framtagna i samverkan med trä- och byggbranschen.

Analys av äldre träkonstruktioner, 7,5 hp, lärare: Samuel Palmblad
Syftet är att ge fördjupade kunskaper kring äldre träkonstruktioner och hur modern teknik kan användas för att beskriva och visualisera konstruktionslösningar, lastvägar samt beräkna effekter av förändrade statiska förutsättningar.

Klimat- och energieffektivt byggande, 7,5 hp, lärare: Ambrose Dodoo
Syftet är att ge en bred förståelse av byggnaders energi- och materialflöden och hur naturresursanvändningen, klimat- och miljöbelastningen kan minskas över byggnaders livscykel.

Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä, 7,5 hp, lärare: Johan Vessby
Syftet är att ge fördjupade kunskaper om bärande träkonstruktioner med särskild tyngd på stabilisering av olika delar av den lastbärande stommen.

Trämaterial och ytbehandling – hus och hem, 7,5 hp, lärare: Åsa Rydell Blom
Kursen riktar sig till dem som har arbetat med trä som material och har intresse för att lära sig mer om sådant som vedens uppbyggnad, kvalitétsaspekter på trä samt ytbehandlingsfrågor.

Kurserna är avgiftsfria och går på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med en ordinarie anställning. Deltagarna träffas fysiskt vid några tillfällen per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans. Kurserna är på 7,5 hp vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier.

Mer information och anmälan
Mer information om expertkompetens för träbyggande hittar du på Lnu.se/ehtb.

Observera att det är möjligt att anmäla sig till kurserna fram till två veckor före kursstart.