2016-03-11

Kurser inom expertkompetens för hållbart träbyggande

Till hösten ger Linnéuniversitetet följande kurser riktade till dig som jobbar och vill utveckla dina kunskaper inom hållbart byggande och träförädlande industri:

Industriellt byggande, 7,5 hp
Hur fungerar en industriell process jämfört med en traditionell byggprocess? Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kompetens inom byggteknik. Du vill vidareutveckla din kompetens kring industriellt tänkande och produktutveckling.

Bärande träkonstruktioner, 7,5 hp
Kursen Bärande träkonstruktioner ges för dig som vill fördjupa dina kunskaper kring dimensionering av träkonstruktioner.

Värme och fukt i trähus, 7,5 hp
Hur transporteras fukt och värme i trähus? Kursen rör allt från byggnadsfysik och byggnadsmateriallära, byggnadsdelar och konstruktionslösningar till skadefall och fuktsäker projektering.

Kurserna är avgiftsfria och går på deltid, anpassade för att kunna genomföras parallellt med en ordinarie anställning. Deltagarna träffas på universitetet vid några tillfällen per kurs, men stora delar av studierna genomförs på distans. Kurserna är på 7,5 hp vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier.)

Mer information om expertkompetens för träbyggande hittar du på Lnu.se/ehtb.

Observera att det är möjligt att anmäla sig till kurserna fram till två veckor före kursstart.