2016-11-17

Lär dig mer om Big Data

Big Data handlar om att hantera stora datamängder som är svåra att bearbeta med traditionella databasmetoder.

Allt fler företag och organisationer behöver hjälp och stöd med att hantera, analysera och visualisera stora datamängder för ökad kunskap, nya tjänster eller produkter.

Linnéuniversitetet samlar kompetens från samtliga fem fakulteter och forskare från vitt skilda ämnen för att ta sig an frågan om Big Data eller dataintensiva tillämpningar som man också kan kalla det.

Den 8 december bjuder man in till en heldagskonferens i Kalmar där besökaren bjuds på olika korta föreläsningar och möjlighet att undersöka vad Big Data skulle kunna innebära för den egna organisationen.

Ladda hem mer info och länk till anmälan här.