2015-12-21

Ledarskap för innovation och entreprenörskap

Linnéuniversitetet har beviljats nio miljoner kronor till en satsning på ledarskap för innovation och entreprenörskap av Familjen Kamprads stiftelse.

Syftet är att utveckla förmågan att  främja innovation och entreprenörskap vilket på sikt ska bidra till att regionen uppfattas som än mer attraktiv att bo och arbeta i.

Metoden är en jordnära samverkan baserad på samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning mellan det privata näringslivet, offentlig sektor, ideell sektor och universitet. Aktiviteterna omfattar allt från praktisk ledarutveckling till forskning.

Första fasen avser finansiering av tre år. Ambitionen är dock att detta ska utgöra ett långsiktigt arbete.

För mer information, kontakta: Magnus Forslund, Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet, 070 – 818 34 42

Projektet stöds av Smart Housing Småland.