2018-02-12

Ledarutveckling för dig på Höglandet

Nu startar ett projekt om ledarskap, innovation och kunskapsutveckling som vänder sig till Höglandets chefer, ledare och/eller stabspersoner, i privat eller offentlig verksamhet.

Gruppen träffas sju gånger under ca ett år tillsammans med en processledare, en forskare och två studenter. Varje träff är fyra timmar.

Vill du veta mer
Det blir informationsträffar på Träcentrum den 27 respektive 28 februari.

Läs mer i inbjudan här.
Läs också mer om upplägget i denna folder.

Arrangör
Ledarutvecklingsgrupperna (LUG) är en del i ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings Län, Linnéuniversitetet och Jönköping University.