2016-04-25

Leverantörskedjor i industriellt byggande

Inom Smart Housing Småland anordnas temagrupper inom olika områden där man under en kortare eller längre period  träffas, lär sig mer och utbyter erfarenheter tillsammans med andra.

Den 21 april anordnade Smart Housing Småland i samarbete med Jönköping University ett seminarium om Leverantörskedjor inom industriellt byggande.

En översikt av området och dess utmaningar presenterades av Martin Lennartsson, Jenny Bäckstrand, Henrik Linderoth respektive Malin Löving från Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt av Martin Rudberg från Linköpings universitet.

Inom området finns stora utmaningar i att hitta rätt sätt att samarbeta mellan leverantörer i hela värdekedjan. Det kan till exempel vara att se totalkostnaden för konsekvenserna av ett inköp och hur det är organiserat i stället för enbart kostnaden för det enskilda inköpet. Ett viktigt utvecklingsområde som identifierats för förbättringspotential är kommunikationen i hela värdekedjan.

Om du är intresserad av att delta i arbetet med leverantörskedjor så är du välkommen att kontakta projektledare Johan Palm, Träcentrum, johan.palm@smarthousing.nu.