2022-10-17

Linda Kummel ny processledare för innovationsmiljön Smart Housing Småland

Med erfarenheter som stadsplanerare i Stockholm, Stadsbyggnadschef i Nyköping och – bland mycket annat – engagerad i området ”Gestaltad livsmiljö” tillträder nu Linda Kummel som ny processledare för Smart Housing Småland. Linda kommer in i en ledande roll i en spännande tid då klimatomställningen pågår och alla kommuner ska ha nått klimatneutralitet inom samhällsbyggandet år 2045.

En tid då också EU:s nya initiativ New European Bauhaus tar plats i innovationsmiljön. Linda kommer att leda Smart Housing Småland genom ett förnyelsearbete för att stå i frontlinjen när framtidens boende- och livsmiljöer formas.

Det är mycket energi och framåtanda i samtalet med Linda Kummel och engagemanget är det ingen brist på överhuvudtaget. Men allt bottnar i en stabil och gedigen kunskaps- och erfarenhetsbas.  Ett givet inledande spörsmål låter nästan som en obligatorisk fråga hämtad från en sportintervju; hur känns det att bli processledare?

– Väldigt kul först och främst. Uppdraget känns både hedrande, inspirerande och blir en rejäl utmaning. Innovationsmiljön i Smart Housing Småland ska vara en plattform, som aktivt möjliggör för företagens leverans av tjänster och produkter att på bästa sätt kunna svara upp mot krav från beställare och boende. Vi ska vara en ledande aktör när vi tillsammans utvecklar det hållbara samhällsbyggandet, säger Linda Kummel.

Linda Kummel är till professionen planeringsarkitekt. Hon har en gedigen bakgrund med erfarenheter av utmaningar inom samhällsbyggandet både i storstadsmiljön genom sin roll som stadsplanerare i Stockholm, och som operativt ansvarig chef för stadsbyggnad i den sörmländska pärlan Nyköping.

En utvecklad innovationsmiljö

Linda Kummel är född och uppväxt i Nynäshamn, den vackra skärgårdskommunen i sydöstra delen av Stockholms län. Här finns förstås en prägel av de villkor som är medelstora kommuners utmaningar. Engagemanget för arkitektur och utformning av våra livsmiljöer har också fått sitt uttryck som chef och strateg för uppmärksammade ArkDes Think Tank med fokus på gestaltad livsmiljö. Ett speciellt område i Lindas bakgrund har också handlat om något så handfast som cykling; projektansvarig för Stockholms cykelplan och ansvarig konsult för ”Handbok för ökad cykling i mindre städer” för Region Skåne.

– Ja, jag hoppas verkligen mina olika erfarenheter kan bidra till att både utveckla och skildra allt som görs inom vår innovationsmiljö. Vi har ett år framför oss där Smart Housing Småland behöver göra precis just detta, säger Linda Kummel

Det är ofrånkomligt med Lindas engagemang för gestaltad livsmiljö, att vi också kommer in på hur byggnader och bostäder uppförs idag och den teknikutveckling som skett. Inte minst mot bakgrund av den lågkonjunktur vi är på väg in i med byggstopp, räntehöjningar och stigande energikostnader.

–  I ljuset av pågående energikris är det emellertid viktigt att konstatera att vi med dagens teknik inte längre behöver bygga med små fönster och bostäder med lågt till tak – som var de grepp som togs till under 1970-talets energikris. Vi kan både åstadkomma goda boende- och livsmiljöer och förena det med låga driftskostnader, säger Linda Kummel.

Linda Kummels tillträde i slutet av 2022 sker också i en högintressant period av innovation och förnyelse kring de klassiska småländska materialen glas och trä. Modern träbyggnadsteknik har nått en etablering inom allt fler byggområden, och betraktas av allt fler aktörer inom bygg- och bostadssektorn som ett viktigt svar på både mer rationella och kvalitetshöjande byggprocesser. Att använda trä och ny träteknik har idag en central roll för att reducera klimatutsläpp.

Planglasindustrin är också mitt uppe i en ”ta plats”-period inom teknik- och hållbarhetsutveckling som genom att utveckla olika skikt kan reglera energiflöden, vilket också möjliggör mottagning för mobila nätverk. Glas har redan idag utvecklat en bred flora av användningsområden som går utöver den traditionella roll som ”funktion” för ljusinsläpp och det är en utveckling som bara har börjat.