2018-01-24

Linnéuniversitetet knyter forskning till studentboendet Docenten

Sverige och Kronoberg står inför ett antal utmaningar kopplat till framtidens hållbara städer. IVA (Kungliga IngenjörsVetenskapligaAkademien) samlade 2015 några av Sveriges ledande aktörer inom smart urbant boende för ett engagerat arbetsmöte. Efter två år där SHS drivit arbetet med att formera en regional testbädd har en stark projektgrupp bildats.

Diana Unander Nordle på Linnéuniversitetet tar nu stafettpinnen som projektledare och ska koordinera intern samverkan kring studentboendet Docenten som testbädd som byggs precis bredvid campus på Linnéuniversitetet. Docenten innehåller 240 ettor på 27 m2 samt åtta tvåor.

En dröm för insamling av data enligt forskarna inom informations- och kommunikationsteknik som avser hålla samman datainsamlingen från de boende, energianvändning, byggteknik, livscykelanalys med mera. Andra samverkansparter i projektet är VKAB, VÖFAB, Villa Vida, Energikontor sydost, Region Kronoberg och Smart Housing Småland.